Voetbal

Soms lijkt het zo simpel. Een club wil een speler. De onderhandelingen beginnen met zowel de voetballer zelf, als met de club waar hij een contract heeft. Allerlei bedragen vliegen door de media en het lijkt alsof er gewoon eventjes een paar handtekeningen gezet moeten worden. Hoe anders is de realiteit. Een contract is een bindende juridische overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarin heel veel vastgelegd wordt. Zoveel dat goed juridisch advies geen gewone aanrader meer is maar een heuse verplichting wordt.

Regels en wetgeving

Alles wordt nog veel moeilijker wanneer het een buitenlandse club is die de speler wil. Welke regels en wetten gelden dan? Hoe kan voorkomen worden dat u als voetballer in een contract terecht komt waarin u zelf heel weinig ruimte hebt? Mag u bijvoorbeeld als speler een individueel contract aangaan met een bedrijf? Als dat mag, wat zijn dan de voorwaarden waaraan moet voldaan worden? Zitten er andere, zoals belastingtechnische, consequenties aan vast?

Regels, plichten en rechten

Zoveel zaken om rekening mee te houden, zoveel regels, zoveel (mogelijke) plichten en rechten. Het is dan ook verstandig om, zelfs voordat er sprake is van een eventuele transfer, informatie in te winnen. Wij kennen het klappen van de zweep. We zijn bekend met de nationale en internationale regels en hebben een groot internationaal netwerk waarop we beroep kunnen doen indien dat nodig is. Als professioneel sporter moet u zich met het spel kunnen bezig houden. De juridische (en de daarmee samenhangende) zaken moet u kunnen overlaten aan een betrouwbare partner. Een partner die u, mocht dat nodig zijn, tijdig waarschuwt. Een partner die weet wanneer het tijd wordt om in actie te komen.

Bescherming

Nog een zeer belangrijk aspect is de bescherming van u als individuele voetballer. Wat gebeurt er indien u geconfronteerd zou worden met een blessure die een langere revalidatie vergt of met een aanslepende ziekte? Wat als de club haar financiële afspraken niet nakomt of niet na dreigt te komen? Hoe zit het met een eventuele volgende transfer? Onder welke voorwaarden mag de club u uitlenen aan een andere club? Hoeveel inspraak heeft u?